مرور

دانلود محتوای آموزشی

دانلود دوره کامل آموزش میکروسافت پروجکت۲۰۱۶

مدیریت پروژه یکی از اصلی ترین و پر کاربردترین مباحث مدیریت، مهندسی صنایع و ... می باشد که در حال حاضر می توان گفت تمامی شرکت ها از مبحث مدیریت پروژه برای انجام صحیح و به موقع پروژه استفاده می کنند. برای سهولت در امر مدیریت پروژه نرم…